Hvem er vi

Læge Mona Lisa Idriss Kise

Speciallæge i almen medicin

Medindehaver af Lægerne Idriss Kise fra 1/11-2018, hvor Mona Lisa indgår i klinikken på fuld tid.

Kandidat fra Århus Universitet 2003. Har arbejdet i en årrække på forskellige hospitaler indenfor gynækologi, ortopædkirurgi, organkirurgi, intern medicin, børneafdeling og psykiatri samt i almen praksis.

Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin

Læge Henrik Idriss Kise

Speciallæge i almen medicin

Indehaver af klinikken siden 2011, og med overtagelsen af Erik Steesbys klinik 1/11-18 medindehaver af Lægerne Idriss Kise.

Kandidat fra Århus Universitet 2003. Arbejdet i Lægepraksis’er i Vejle, Fredericia, Horsens og Norge. Kræftafdelingen (onkologisk afd) i 2006. Speciallægeudd. i almen medicin på 5 forskellige hospitalsafdelinger og 2 forskellige lægepraksis’er i Region Midt.

Næstformand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Midtjylland, sidder i det nationale Repræsentantskab for PLO, i det regionale Praksisplanudvalg, Sundhedskoordinationsudvalg, Samarbejdsudvalg, samt Kvalitets-og Efterudd.udvalg. Derudover medlem af Lægeforeningens Lægeetiske Udvalg og PLOs Lovudvalg.

Mia Dam Løkke

Sygeplejerske og bioanalytiker
Ansat i klinikken siden 1. november 2019

Mia forestår, blodprøver, EKG, lungefunktionsundersøgelser og andre forundersøgelser forud for kronikerkontrollerne.
Derudover står Mia for rejsevaccination, rygestopvejledning og kostvejledning.

Læge Sara Edelberg Thomsen

Uddannelseslæge

Ansat i perioden 1/2-2020 til 31/7-2020 som del af hendes speciallægelige uddannelse til praktiserende læge, derefter vil Sara komme 1 gang om måneden de efterfølgende 2½ år, før hun igen vil arbejde dagligt i ½ år.
Sara er uddannet læge fra Aarhus Universitet

Læge Sarah Græsbøll Munk

Uddannelseslæge

Ansat i perioden 1/9-2019 til 31/3-2020 som del af hendes speciallægelige uddannelse.
Sarah er uddannet læge fra Aarhus Universitet