Hvem er vi

Læge Mona Lisa Idriss Kise

Speciallæge i almen medicin

Medindehaver af Lægerne Idriss Kise fra 1/11-2018, hvor Mona Lisa indgår i klinikken på fuld tid.

Kandidat fra Århus Universitet 2003. Har arbejdet i en årrække på forskellige hospitaler indenfor gynækologi, ortopædkirurgi, organkirurgi, intern medicin, børneafdeling og psykiatri samt i almen praksis.

Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin

Læge Henrik Idriss Kise

Speciallæge i almen medicin

Indehaver af klinikken siden 2011, og med overtagelsen af Erik Steesbys klinik 1/11-18 medindehaver af Lægerne Idriss Kise.

Kandidat fra Århus Universitet 2003. Arbejdet i Lægepraksis’er i Vejle, Fredericia, Horsens og Norge. Kræftafdelingen (onkologisk afd) i 2006. Speciallægeudd. i almen medicin på 5 forskellige hospitalsafdelinger og 2 forskellige lægepraksis’er i Region Midt.

Næstformand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Midtjylland, sidder i det nationale Repræsentantskab for PLO, i det regionale Praksisplanudvalg, Sundhedskoordinationsudvalg, Samarbejdsudvalg, samt Kvalitets-og Efterudd.udvalg. Derudover medlem af Lægeforeningens Lægeetiske Udvalg og PLOs Lovudvalg.

Karina Hansen

Lægesekretær

Ansat i klinikken siden 15. marts 2019
Karina forestår, udover hendes sekretæropgaver, også blodprøver, EKG, lungefunktionsundersøgelser og andre forundersøgelser forud for kronikerkontrollerne.

Læge Nanna Odgaard Jeppesen

Uddannelseslæge

Ansat i perioden 1/2-2019 til 31/1-2020 som del af hendes speciallægelige uddannelse til praktiserende læge.
Nanna er uddannet læge fra Aarhus Universitet

Læge Sarah Græsbøll Munk

Uddannelseslæge

Ansat i perioden 1/9-2019 til 31/3-2020 som del af hendes speciallægelige uddannelse.
Sarah er uddannet læge fra Aarhus Universitet

Marlene Fromm Sørensen

Praksisassistent

Marlene er medicinstuderende, og arbejder hos os som praksisassistent en dag om ugen. Hendes opgaver er primært at passe telefonen, men forestår også blodprøver, EKG, lungefunktionsundersøgelser, samt laver forundersøgelser til de lægelige kronikerkontroller