Hvem er vi

Læge Mona Lisa Idriss Kise

Speciallæge i almen medicin 1/11-2018

Medindehaver af Lægerne Idriss Kise fra 1/11-2018, hvor Mona Lisa indgår i klinikken på fuld tid.

Er allerede ansat som vikar i klinikken, på deltid, der kan bookes direkte via hjemmesiden på de dage Mona Lisa er i klinikken.
Kandidat fra Århus Universitet 2003 Har arbejdet i en årrække på forskellige hospitaler indenfor gynækologi, ortopædkirurgi, organkirurgi, intern medicin, børneafdeling og psykiatri. Bliver Speciallæge i Almen Medicin 31/10-18. Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin

Læge Henrik Idriss Kise

Speciallæge i almen medicin

Indehaver af klinikken siden 2011, og med overtagelsen af Erik Steesbys klinik 1/11-18 medindehaver af Lægerne Idriss Kise.

Kandidat fra Århus Universitet 2003. Arbejdet i Lægepraksis’er i Vejle, Fredericia, Horsens og Norge. Kræftafdelingen (onkologisk afd) i 2006. Speciallægeudd. i almen medicin på 5 forskellige hospitalsafdelinger og 2 forskellige lægepraksis’er i Region Midt.

Næstformand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Midtjylland, sidder i det nationale Repræsentantskab for PLO, i det regionale Praksisplanudvalg, Sundhedskoordinationsudvalg, Samarbejdsudvalg, samt Kvalitets-og Efterudd.udvalg. Derudover medlem af Lægeforeningens Lægeetiske Udvalg og PLOs Lovudvalg.

Anne Knappmann

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 2000.
Har arbejdet indenfor psykiatri, på barselsgang og almen medicinsk afdeling. De seneste 7 år i hjemmesygeplejen i Silkeborg kommune.
Anne tager sig bl.a. af kronikeromsorg, står for rejserådgivning og vaccination.

Læge Sarah-Linn Brangstad-Hindal

Uddannelseslæge

Ansat indtil 31/1-19 som led i hendes basis uddannelse.
Sarah-Linn er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2017, og har erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatri samt intern medicin.

Læge Marianne Langmack

Uddannelseslæge

Fra 1/8-17 vil Marianne de næste 2,5 år under hendes hospitalsansættelser, komme tilbage til os en dag om måneden, hun har været ansat i klinikken på fuldtid fra 1.feb 2017 – 31/7-18, som en del af speciallægeuddannelsen i almen medicin (fase 1). Marianne vil efter disse 2,5 år, igen arbejde i klinikken i et ½ år (fase2).
Er kandidat fra Syddansk Universitet 2007. Har erfaring fra flere forskellige sygehusafdelinger og almen praksis, samt flere års erfaring indenfor børneungdomspsykiatrien.